Tobias Ottosson – PortfolioMixAbout
2021
Reklam
Svenska PEN
Svenska PEN´s uppgift är att försvara det fria ordet. Dom jobbar gränslöst och hjälper fängslade eller hårt pressade författare, journalister och skribenter runt om i världen. Uppgiften var att ta fram en kampanj i Stockholms kollektivtrafik som får människor  att titta upp från sina mobiler och beröras och vilja stödja Svenska PEN´s arbete.

Vad är det då folk kollar på medan de väntar på Tunnelbanan? Svårt att säga, men en sak vi vet är att youtube klipp som ”Coke and Mentos rocket” med sina 2 785 864 visningar fångar mångas uppmärksamhet. Vi valde greppet med ”Slow tv”för att få människors uppmärksamhet och få upp ögonen för Svenska Pen. Genom att låta en hydralpress pressa objekt som förknippas med det fria ordet, vill ge människor insikt om hur stark pressen på yttrandefriheten är och med en stark rubrik få dom att reagera och stödja Svenska PEN´s arbete.