Tobias Ottosson – PortfolioMixAbout
2021
DRAMATEN
Mina skisser baserade på strategi och konceptord från Bold. Gjorda under min anställning på Bold Scandinavia.
Breef:
Att få dramaten att tilltala en yngre publik.

Koncept:
Dramatens inneboende komplexitet; det till synes motsägande i att vara banbrytande i en gammal institution, en klassisk byggnad mitt i ett hypermodernt samhälle, mixen av intellektuellt svårtuggat innehåll och folklig bredd, de tvära kasten på scenen mellan känslolägen, ljus och mörker. Allt detta pågår hela tiden men det sker inte utan konflikt, inte friktionsfritt. Istället för att tona ner kontrasterna vill vi istället höja upp och lyfta fram dem.

Idé:
Skapa en grafisk identitet som bygger på temaordet friktion.

Min lösning:
Genom att använda sig av små imperfektioner och kontraster i identitetens byggstenar skapa en känsla av friktion. De kontraster jag har använt mig av är förskjutningar i former och typografi och genom att blanda stor och liten typografi.