Donald Judd - Minimalism
Bok

Den amerikanska konstnären Donald Clarence Judd är en av vår tids  mest betydelsefulla minimalister och en viktig teoretiker inom minimalism. I sitt arbete sökte Judd självständighet och tydlighet för det konstruerade objektet och det utrymme som skapades av det. Genom material, färg och form har jag försökt att fånga essensen av hans värv. Den här boken är en hyllning till Donald Judd.