Brief

Big Wave Drinks är företaget som säljer buteljerat vatten med flaskor av nedbrytbart material under parollen Quenching the world’s thirst without a footprint.
. Man vill nu expandera varumärket och slå sig in på sportmarknaden. Vårt uppdrag var att sälja in Big Wave som huvudsponsor för Stockholm Marathon. Under pågående process ställs vi inför rapporteringen kring marathonlöpning och hur det kan påverka löpares hälsa negativt. Efter att två löpare dött av hjärtstillestånd ifrågasätter man hur säker sporten egentligen är. Big Wave vill att vi lägger till taglinen Run safely och att vikten av säkerhet ska kommuniceras i samtliga kanaler.

Idé

Vi såg tidigt ett samband mellan företaget Big Wave och marathonlöpning. Loppet är den stora vågen av löpare, festligheter och engagemang som drar igenom staden under marathonveckan. Med blå tröjor till alla deltagare och vattenstationer med Big Waves nedbrytbara plastbägare var projektet igång. När vi fick problemet med löparnas säkerhet på bordet gav det oss inspiration till ytterligare aktiviteter kring loppet