Tobias Ottosson – PortfolioMixAbout
Breef.
Att producera en kampanj där vi förbättrar relationen mellan bin och människor, där syftet är att fler får reda på hur viktiga bin är för oss.

Insikt
Mänskligheten klarar sig inte utan bin. Kunskapen om detta är liten och fler måste få reda på hur viktiga de är för vår överlevnad.

Idé
Kampanjens syfte är att chockera och väcka intresse hos stockholmsborna och skapa någonting återkommande varje år som går att bygga vidare en kultur kring som bidrar till att upplysa och informera om hur viktiga bin är för vår överlevnad.

Till vänster:
Boksläpp/den stora bieffekten, med info om binas liv och effekten av vad som skulle hända om dom inte fanns.
För att dra uppmärksamhet till kampanjen bygger vi om reklamskyltar till riktiga bikupor på strategiska platser runt om stockholm. Tanken är att man ska kunna se hur bisamhället arbetar genom skyltglaset
Vi låter gräset växa i stockholms parker för att öka den biologiska mångfalden och skapa en snackis kring kampanjen.
Bisläppet, samma grundtanke som kosläppet. Förslagsvis ingår vi samarbete med Oatly och informerar om Bisläppet på baksidan av deras mjölkpaket så som kosläppet brukar marknadsföra sig på Arlas förpackningar.
Samarbete med förslagsvis Coop eller annan matbutik som under dagen tar bort all mat i butiken som är producerat av bin, ex. grönsaker, honung, mjöl mm. för att tydligt demonstrera hur stor del av vårt matinttag som faktiskt produceras av bin och humlor. Vi har sammarbeten med restauranger som på samma sätt strycker ingredienser från sina menyer